Menu
<

HR-Consultant / COACH (m/v) (voorlopig enkel voor de werfreserve)

Functie

Het aansturen, specialistisch begeleiden en empoweren van personen met een functiebeperking (vb burn out) met het oog op het behoud of het vinden van een duurzame tewerkstelling. Vanuit een talentvisie coach je zowel op de interne als de externe werkvloer. Je bent spilfiguur in het overleg met alle interne en externe actoren. Implementeren van preventieprogramma’s rond burn-out, reïntegratie na langdurige afwezigheid, inplacement en gespecialiseerd outplacement.

Profiel

Kandidaten met ervaring in HR consultancy en oplossingsgericht coachen, alsook kandidaten die op zelfstandige basis (projectwerking) willen werken, worden aangemoedigd om te solliciteren.

Jobgerelateerde competenties:

 • Collectieve acties rond opleiding, tewerkstelling, vergoeding, uitwerken en leiden
 • De klant begeleiden bij de te ondernemen stappen De acties opvolgen en een voortgangstraject voorstellen
 • Noden en venwachtingen van de klant-werkgever identificeren (aanwerving. competentiebeheer, opleiding, ) De samenwerkingsmodaliteiten bepalen
 • Dossiers van werkzoekenden beheren
 • Samen het individuele project bepalen (tewerkstelling, bedrijfsoprichting, opleiding, …)
 • Acties voorstellen (infosessies, werkaanbiedingen. …)
 • Actieplannen uitwerken en opstarten De resultaten evalueren
 • Werken met een doelgroep: Werkzoekenden
 • Werken met een doelgroep: Werknemers
 • Werken met een doelgroep: Personen met een arbeidshandicap

Persoonsgebonden competenties:

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Leervermogen hebben
 • Klantgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Commercieel zijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Plannen (= ordenen)
 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken als hecht team
 • Omgaan met stress
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Contactvaardig zijn

Aanbod

Goede verdienste. uitstekende verlofregeling, maaltijdcheques, uitbreiding van contracturen mogelijk.

© LIV aan het werk 2019