Menu

Op Stap

Met het Op Stap project beogen we een integrale, allesomvattende aanpak om de kwetsbare, inactieve doelgroepen te ondersteunen naar werk, opleiding of vervolgtrajecten.

 

 

Op Stap is een samenwerking tussen vier professionele organisaties: LIV aanhetWerk,  Arbeidskansen, Alternatief en BLM.

Aanmelden of meer informatie krijgen kan via de contact button

 

Doelstelling

 • Voor sommige inactieve arbeidskrachten biedt het huidige aanbod niet (voldoende) duurzame oplossingen om hen terug aan het werk te krijgen. Met aangepaste ondersteuning krijgt ‘terug werken’ meer kans.
 • Om potentiële werknemers in hun leef- en denkwereld te bereiken, stappen we buiten de muren van onze organisatie  en zoeken contact binnen de vertrouwde omgeving van de deelnemers. We organiseren geïntegreerde acties rond het verhogen van assertiviteit, communicatie, positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, … om hen stapsgewijs te activeren. Zowel individueel als in groep streven wij naar empowerment. Stap voor stap overwinnen we drempels en wakkeren de focus aan naar actieve participatie in het maatschappelijk leven.

Dienstverlening

 • Kosteloos
 • Instappen kan op elk moment

Resultaat

Zin in werk zoeken, een opleiding volgen, kwalificaties behalen, een stage of vrijwilligerswerk starten of doorstromen naar aangepast(e) begeleiding/vervolgtraject.

download hier de informatiefiche

 

De doelgroep

 • Deelnemers met detentie(verleden)/probatiemaatregelen
 • Deelnemers met een psychische kwetsbaarheid/(ex)psychiatrie
 • NEET-jongeren (not in education, employement or training)

 

Wie kan deelnemen

 • Kandidaten die niet bij VDAB gekend zijn
 • Kandidaten die de afgelopen 2 jaar geen actief traject hebben gehad of voor wie de afgelopen twee jaar het aanbod onvoldoende bleek
 • Kandidaten met een leefloon
 • Langdurig zieken

Ben je nieuwsgierig wat je kunt verwachten? Bezoek de Facebookpagina van Op Stap

 

 

 

© LIV aan het werk 2023 - Privacyverklaring