Menu

Toeleider

Het OP stap project (ESF) wil een antwoord bieden op de hoge werkloosheidsgraad bij langdurig zieken, kansarmen, mensen die niet in beeld zijn van arbeidsmarktinstanties…

Belangrijk is om mensen te bereiken in hun leefomgeving om van daaruit de stap te zetten naar geïntegreerde trajecten op maat die zo de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.

De focus ligt op tewerkstellingstrajecten op maat zodat ook deze niet-beroepsactieven gelinkt worden aan concrete vacatures.

 

Met Op Stap willen we de arbeidsmarktgerichte integratie
van kwetsbare doelgroepen bevorderen door:

  • Outreachend en vindplaatsgericht te werken.
  • Het organiseren van een gediversifieerd aanbod van geïntegreerde dienstverlening en trajectbegeleiding. Dit gebeurt op maat van de deelnemers.
  • De coach gaat, zoals een ’sherpa’, samen op pad met de deelnemer, opent deuren waar nodig, legt contacten, vergezelt de deelnemer naar diensten, werkgevers,….. We voorzien zo veel of zo weinig begeleiding als de deelnemer nodig heeft

De doelgroep

We hebben vanuit onze expertises gekozen voor drie doelgroepen:

  • deelnemers met detentie(verleden)/probatiemaatregelen
  • deelnemers met een psychische kwetsbaarheid/(ex)psychiatrie
  • NEET-jongeren (not in education, employement or training)

Wie kan deelnemen

  • Kandidaten die niet bij VDAB gekend zijn
  • Kandidaten die de afgelopen 2 jaar geen actief traject hebben gehad of voor wie de afgelopen twee jaar het aanbod onvoldoende bleek
  • Kandidaten met een leefloon
  • Langdurig zieken

Het beoogde resultaat

De acties en/of geïntegreerde trajecten resulteren in activering d.m.v. o.a. zoeken naar werk, volgen van een opleiding, behalen van een kwalificatie of aan het werk gaan. Deelnemers kunnen ook doorstromen naar een andere aangepaste begeleiding.

download hier de informatiefiche

Aanmelden of meer info? Meld u aan via ons contactformulier

© LIV aan het werk 2022 - Privacyverklaring