Menu

Toelichting:

Dit project biedt een laagdrempelig, toegankelijk en inclusief aanbod voor personen die naast zorgnoden ook een vraag hebben naar werk in de ruime zin: NEC (normaal economisch circuit), maar ook opleiding of vrijwilligerswerk, dagcentra, sociale tewerkstelling. Alle opties kunnen bekeken worden. Het vertrekpunt van de begeleiding is de specifieke vraagstelling van de persoon in kwestie.

Werkwijze:

De coaches van LIV treden op als managers en vormen de schakel tussen cliënten en instellingen. Zij werken zo aan individuele belangenbehartiging voor de cliënt, werken systematisch, probleemoplossend en overkoepelend. De coaches kunnen de complexe hulpverleningsprocessen in kaart brengen en coördineren met het oog op afgestemde samenwerkingen en om realistische (tussen)stappen te zetten om het beoogde doel te bereiken.

Doelgroep:

Personen met een langdurige of ernstige beperking die naast de zorgvraag ook een vraag naar (een vorm van) werk hebben. Dat kan zijn:

  • een job in het normaal economisch circuit
  • vrijwilligerswerk
  • arbeidszorg
  • werk binnen maatwerkbedrijven
  • een betekenisvolle dagbesteding
  • het volgen van een opleiding

Dienstverlening:

  • kosteloos
  • instappen kan op elk moment
  • verkennend gesprek om de situatie te bekijken

Bij vragen of om je aan te melden stuur een e-mail naar care4work@livaanhetwerk.be of bel 011 81 94 30.

Download hier de flyer Care4Work

 

 

 

 

 

iCARE

Je terug goed laten voelen op de werkvloer.
Dat is ons doel.
Want wij geloven in een gezonde geest in een gezond lichaam. Hoe we dat doen? Via het iCARE-principe en een persoonlijk plan van aanpak.

We bekijken hoe voeding, beweging, energie en mentale weerbaarheid je verder brengen naar je doelen. Want deze vier pijlers vormen de grondslag van een evenwichtig leven.

Voeding

Een gebalanceerd voedingspatroon is de basis van een gezonde, energieke levensstijl.

Energie

Waar haal jij energie uit? Waar liggen je passies? Ze vormen de drive om vooruit te gaan.

Mentaal

Mentale weerbaarheid maakt dat jij je bewuster bent van je krachten en sterker in je schoenen staat.

Beweging

Bewegen is niet alleen goed voor je lichaam. Je haalt er ook tonnen energie uit en reduceert stress.

© LIV aan het werk 2024 - Privacyverklaring