Menu

Onze visie - missie - waarden

Missie

Het meest wezenlijke in de bestaansreden van LIV aanhetwerk is haar commitment ten aanzien van de kwetsbare medemens met een lichamelijk, mentaal of psychisch gezondheidsprobleem, in het bijzonder in zijn zoektocht naar (her)inschakeling in een competitieve professionele omgeving.

Waarden

Onze werking valt of staat met zijn gespecialiseerde medewerkers. Het zijn experten met een intrinsieke drive, d.w.z. een niet vrijblijvend engagement dat we ook commitment noemen.

Deze drive levert de energie of dynamiek op voor de creativiteit die in elke casus moet worden aangewend. Immers de uniciteit van de persoon met een gezondheidsprobleem in relatie tot een welbepaalde job(doelwit) is een fundamentele gegevenheid en laat dus nooit standaardoplossingen toe. Deze creativiteit moet gefocust worden op een zeer concreet doel of resultaat: i.e. duurzame tewerkstelling.

Visie

LIV aanhetwerk wil van haar iCare-benadering een (bedrijfs)visie of filosofie maken. In deze inclusieve HR-benadering ligt de focus op een dynamische interactie tussen het realiseren van persoonlijk potentieel (talentbenadering) en het permanent flexibiliseren van de bedrijfsomgeving. Met deze fundamentele benadering willen we het wat gecontesteerde ‘re-integratie discours’ overstijgen. We migreren daarom van zorg naar werk, naar geluk en welbevinden in werk (en leven): Life is part of work en work is part of life.

LIV is het Zweeds voor Leven en associëren we met het typisch Scandinavisch algemeen welbevinden.

LIV aanhetwerk heeft 4 pijlers

Perfectly imperfect

 • Niemand is perfect, perfectie ligt in de imperfectie
 • Functiebeperkingen zijn relatief, maar functieprofielen ook.
 • Gespecialiseerde coaches zoeken naar een sterke match, sleutelen aan de competenties van de cliënt én aan de werkcontext.
 • Focus op talenten en persoonlijke ontwikkeling om te komen tot een (re)match.

Be strong, keep on going

 • Veel cliënten legden een moeilijke weg af en toonden daarin vaak onvoorstelbaar veel doorzettingsvermogen.
 • Een succesvol re-integratieproces vraagt doorzettingsvermogen van zowel werkgever als werknemer. Moeilijk gaat ook.
 • Wij gaan tot het uiterste om een (re)match te creëren en begeleiden beide partijen in de aanpassingen die hiervoor nodig zijn.
 • We gebruiken al onze expertise om tot het beste resultaat voor beide partijen te komen.

Work is part of life is part of work

 • We kijken naar de werkcontext, wat meer is dan de loutere jobinhoud maar ook andere aspecten van het leven.
 • Het scheiden van ‘werken’ en ‘leven’ is een fictie, een kunstmatig onderscheid. Werk en leven lopen door elkaar, beïnvloeden elkaar.
 • Een ernstige aandoening ten gevolge van ziekte of ongeval hoort helaas bij het leven en dus ook bij het werk.
 • Liv gaat verder dan enkel “geluk op het werk”, het is een algemeen welbevinden, een manier van leven, een balans, harmonie vinden in alle verschillende facetten van je leven

High impact, sustainable improvements

 • We grijpen niet naar short-cuts,zoeken niet naar de no easy-way-outs maar gaan voor fundamentele oplossingen met een duurzaam resultaat.
 • Op zoek naar een win-win voor werkgever en werknemer.
 • We zorgen dat het re-integratieproces ingebed is in de algemene HR-werking die dan een inclusief HR-beleid wordt

 

100%
gelukkig zijn
in je job

© LIV aan het werk 2024 - Privacyverklaring