Menu

Het I Care concept van LIV aan het werk: doen wat werkt. Resultaten na acht jaar.

Veelvoorkomende psychische aandoeningen, zoals depressie, burn-out, autisme spectrum, angst- en persoonlijkheidsstoornissen gaan vaak gepaard met arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Psychische aandoeningen zijn volgens het Rijks Instituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) de belangrijkste oorzaak van invaliditeit, namelijk in 34.83% van de gevallen.

LIV aan het werk is gespecialiseerd in de re-integratiebegeleiding en bemiddeling van personen met een psychische kwetsbaarheid. We streven naar een duurzame tewerkstelling in het regulier arbeidscircuit.

Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren meerdere barrières ten aanzien van arbeidsparticipatie. Teneinde de drop out tijdens het begeleidingsproces (50%) te verlagen en de arbeidskansen van deze kwetsbare groep te verhogen ontwikkelde LIV aan het werk vanaf 2010 een wetenschappelijk onderbouwde module: het I Care programma. Het I Care concept bestaat uit een combinatie van mentale en psychomotorische training, als additionele ondersteuning tijdens het re-integratietraject voor personen met een psychische kwetsbaarheid.

De deelnemers aan het I Care programma volgen tijdens hun begeleiding bij LIV aan het werk gedurende 10 weken drie sessies mentale (1u30) en psychomotorische training (1u30) per week. Het I Care programma wordt aangevuld met competentieversterkende workshops in onze gesimuleerde werkomgeving. Gedurende de periode van mei 2010 tot december 2017 namen 176 cliënten deel aan het onderzoek.

Eenenvijftig procent van de cliënten had ook langdurige lichamelijke gezondheidsproblemen, hoofdzakelijk aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals chronische pijn. Veel cliënten waren bij de start meer dan één jaar arbeidsongeschikt of werkzoekend.

Yves Moriën, directeur LIV aan het werk en klinisch psycholoog, Annick Myszta, klinisch en neuropsychologe, en Jan Knapen, psychomotorisch therapeut en wetenschappelijk medewerker, publiceerden de resultaten van het onderzoek in ‘International Journal of Psychosocial Rehabilitation’.

De integratie van psychomotorische en mentale training in de re-integratie van personen met een psychische kwetsbaarheid resulteerde in een tewerkstellingspercentage van 53% na maximaal 12 maanden begeleiding. Na drie maanden tewerkstelling was 98% aan het werk. Tijdens de begeleidingsperiode haakte 15% af.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een internationale erkende methode die mensen met een psychische kwetsbaarheid helpt bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan. Recent grootschalig onderzoek toont aan dat de combinatie van IPS met symptoom en werkgerelateerde oplossingsgerichte training (toegevoegde IPS) 84% effectiever is dan IPS alleen (Suijkerbuijk, 2017). Het I Care concept wordt beschouwd als toegevoegde IPS.

Een RIZIV rapport (2014) toont aan dat slechts 4% van de werknemers en zelfstandigen met een invaliditeitsuitkering het werk spontaan hervat. ICare cliënten zijn langdurig zieke werknemers en werkzoekenden met psychische aandoeningen, vaak in combinatie met somatische gezondheidsproblemen, die na een lange inactiviteitsperiode op zoek zijn naar werk in het regulier arbeidscircuit. De vergelijking van het spontaan werkhervattingspercentage van het RIZIV (4%) met het tewerkstellingspercentage van de I Care groep (53%) bevestigt de maatschappelijke relevantie van het evidence based I Care concept.

Het I Care team tracht via systematische tevredenheidsbevraging van cliënten en een continue interne en externe procesevaluatie het I Care programma te optimaliseren en hierdoor de effectiviteit te verhogen.

© LIV aan het werk 2024 - Privacyverklaring