Menu

Inclusief HR-beleid

Succesvolle ondernemingen koesteren diversiteit en waarderen de unieke talenten van werknemers. Investeren in sociaal kapitaal creëert een gunstige context voor het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

Medewerkers zijn meer dan hun  fysieke mogelijkheden, afkomst, leeftijd, geaardheid, … Met ons inclusief HR-beleid helpen wij u graag om eenheid te scheppen in die diversiteit, het optimaal benutten van het aanwezige talent en de mentale veerkracht van uw medewerkers op scherp te zetten. Dit zal resulteren in hogere productiviteit, verbetering van het algemeen welzijn en minder verzuim op de werkvloer.

HR consultancy: Versterking van de mentale veerkracht van de medewerkers

Uitdagingen op de werkvloer

 • Veel verzuim kent vaak een mentale oorzaak.
 • Het aantal Burn-out problematieken op de werkvloer groeit (en zorgt voor een domino-effect naar de rest van de medewerkers).
 • Hoe langer de periode van afwezigheid, hoe moeilijker de terugkeer naar de werkvloer is.
  => Een organisatie dient het belang van een preventieve en proactieve aanpak inzake mentale veerkracht te onderschrijven.
  => Als organisatie is het belangrijk oog te hebben voor de draagkracht en veerkracht van de medewerkers.

 

Onze oplossingen

We overstijgen de preventieve aanpak op individueel niveau en gaan voor een integrale aanpak waarbij aandacht wordt gegeven aan interventies in de context.

 • Beleidsmatige aanpak: processen, systemen, visie en cultuur
 • Leiderschap: coachend leiderschap, oog voor mentale welzijn

Het eindproduct: Gepersonaliseerd eindrapport met gericht advies op maat van de onderneming voor het vormgeven van een welzijnsbeleid met aandacht voor mentale veerkracht. Het biedt een concreet aanknopingspunt, en concrete praktische adviezen om gericht op te treden in de organisatie.

Meerwaarde voor de organisatie

 • Medewerkers worden sterker en veerkrachtiger;
 • Meer productiviteit en geluk op de werkvloer;
 • Vertaalt zich in de omzet en daling verzuim;
 • Beperking van termijn van afwezigheid en de terugkeer faciliteren d.m.v. bewaren van sterke binding;

 

HR consultancy rond de uitbouw van een inclusief re-integratiebeleid

Uitdagingen op de werkvloer

 • Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met uitval op de werkvloer en langdurige afwezigheid.
 • Er is duidelijk nood aan meer werkbaar werk. Een re-integratiebeleid kan je als organisatie een houvast bieden.
 • Er zijn echter heel wat wettelijke verplichting rond het opstellen van een re-integratiebeleid. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak en een helder afsprakenkader: wat is onze visie? Hoe gaan we om met medewerkers die uitvallen? Hoe bereiden we de terugkeer voor? Wie neemt welke rol op?

 

Onze oplossingen

We ondersteunen bedrijven bij het (verder) vormgeven van een re-integratiebeleid op maat van de onderneming, opdat medewerkers vlot(ter) re-integreren op de werkvloer. We streven daarbij naar een gecoördineerde aanpak die rekening houdt met individuele noden, werkplekomstandigheden en wetgevend kader.
Eindproduct:
Gepersonaliseerd eindrapport met gericht advies op maat van de onderneming voor het vormgeven van het re-integratiebeleid. Het biedt een concreet aanknopingspunt, en concrete praktische adviezen om gericht op te treden in de organisatie.

Meerwaarde voor de organisatie

 • Voorkomen is beter dan genezen;
 • Het zorgvuldig in beeld brengen van de mogelijkheden binnen de organisatie en het ontwikkelen van een uniforme aanpak, getuigt niet enkel van een efficiënte en zorgzame aanpak, maar biedt ook de beste kansen voor de getroffen werknemers op jobbehoud en re-integratie op de werkvloer;
 • Voorkomen van uitval en beperken van de duur van afwezigheid door gerichte interventies en een gecoördineerde aanpak.

 

Onze benadering

Wij doen een grondige analyse van jouw organisatie, absenteïsmeproblematieken en huidige re-integratie aanpak

 

 • We reiken oplossingen aan om het re-integratiebeleid uit te bouwen:
  • Analyse en advies omtrent het huidige re-integratiebeleid met een voorstel voor veranderingstraject.
  • Ontwerp van een communicatiestrategie bij uitval en terugkeer naar de werkvloer
  • Ontwikkeling van richtlijnen en stappenplannen voor de aanpak van individuele casuïstiek
  • Definiëring en bepaling van de modaliteiten van aangepast werk per functiegroep
  • Hoe leidinggevenden voorbereiden op hun (nieuwe) rol binnen re-integratie

 

 • We helpen u bij de implementatie van het re-integratiebeleid op de werkvloer (via coaching, workshops,…)
  • Ondersteuning bij de opbouw en uitrol van een re-integratiebeleid binnen de onderneming
  • Ondersteuning bij de communicatie over het re-integratiebeleid naar de medewerkers
  • Leidinggevenden voorbereiden (tools, handvaten en methodieken aanreiken)

 

LIV aan het werk blijft fungeren als aanspreekpunt en kan hierin ondersteunen en adviseren, ook na uitrol van het re-integratiebeleid.

Aarzel niet om ons te contacteren voor een vrijblijvend gesprek, verdere toelichting of een offerte op maat.

Onze experts

ondersteunen bedrijven bij het (verder) vormgeven van een retentiebeleid op maat van de onderneming en streven daarbij naar een gecoördineerde en integrale aanpak.

Voor deze activiteit kan u de kmo-portefeuille aanvragen, indien u hiervoor in aanmerking komt.

Ons registratienummer is DV. A 222601

Registreer u nu op http://www.kmo-portefeuille.be

iCARE

Je terug goed laten voelen op de werkvloer.
Dat is ons doel.
Want wij geloven in een gezonde geest in een gezond lichaam. Hoe we dat doen? Via het iCARE-principe en een persoonlijk plan van aanpak.

We bekijken hoe voeding, beweging, energie en mentale weerbaarheid je verder brengen naar je doelen. Want deze vier pijlers vormen de grondslag van een evenwichtig leven.

Voeding

Een gebalanceerd voedingspatroon is de basis van een gezonde, energieke levensstijl.

Energie

Waar haal jij energie uit? Waar liggen je passies? Ze vormen de drive om vooruit te gaan.

Mentaal

Mentale weerbaarheid maakt dat jij je bewuster bent van je krachten en sterker in je schoenen staat.

Beweging

Bewegen is niet alleen goed voor je lichaam. Je haalt er ook tonnen energie uit en reduceert stress.

Verhalen

© LIV aan het werk 2024 - Privacyverklaring