Menu

LIV Academy

Onze LIV Academy biedt een ruime waaier aan trainingen en workshops op het vlak van verzuim, re-integratie en talentontwikkeling. Steeds op maat van uw organisatie!

Leer omgaan met gezondheidsproblematieken op de werkvloer

Steeds meer mensen hervatten het werk na een burn-out of willen hun behandeling of revalidatieproces combineren met werk (bijvoorbeeld na kanker). Dit confronteert leidinggevenden, collega’s, HR personeel met heel wat vragen: Wat betekent een bepaalde problematiek? Welke impact heeft dit op de werkvloer ? En hoe ga ik ermee om?
Onze trainers weten raad. Via een mix van theorie en praktijk verkrijgt u doelgroepspecifiek (autisme, chronische pijnen, postonco en burn-out) de nodige handvaten zodat u hier direct mee aan de slag kunt gaan op de werkvloer.

Mental wellbeing en werkgeluk

  • Preventief inspelen op verandering en stress
  • Wat is werkgeluk en waarom streven we dit na
  • Is verzuim een keuze
  • Tips en tricks om de eigen energiebalans te behouden (iCARE)

 

Reboarding na corona

De confrontatie met meer thuiswerk en een grotere afstand tussen collega’s, maakt het belangrijk om in verbinding
te blijven met elkaar en de organisatie. We staan stil bij de impact van corona op onszelf, het team en de werkcontext en hoe we dit positief kunnen benaderen.

  • Inzetten op collegialiteit en organisatieverbinding (weCARE).

 

In de kijker: Project Kom op voor Werk bij Kanker

Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die te maken krijgen met kanker – hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als mantelzorger. U kunt als werkgever een verschil maken.

Hoe gaat u als werkgever om met medewerkers die geconfronteerd worden met kanker? Wat is het effect op het functioneren van uw medewerker en het team? Hoe zorgt u voor een succesvolle werkhervatting? En hoe verankert u dit in uw personeelsbeleid?

Wij bieden met ‘Kom op voor Werk bij Kanker’ oplossingen in de vorm van een training en/of consultancy

iCARE- workshops

Om jobbehoud en succesvolle re-integratietrajecten te bekomen is een goede balans tussen mentale weerbaarheid en beweging bij de medewerker cruciaal. Vandaar dat workshops gebaseerd zijn op iCARE: een benadering die in eigen beheer ontwikkeld werd en succesvol is.
Dreigt één van de medewerkers bijvoorbeeld uit te vallen of wenst een werknemer het werk te hervatten? LIV biedt individuele en collectieve trainingen rond het versterken van mentale veerkracht, in combinatie met het verhogen van de fysieke fitheid.

Re-integratie en aangepast werk

Als een medewerker ‘het overeengekomen werk’ niet opnieuw kan opnemen is re-integratie voor alle partijen allesbehalve evident. Via onze workshops leert u:

  • theorie (wettelijk kader voor re-integratie)
  • re-integratietrajecten voorbereiden (wettelijk kader voor re-integratie)
  • loskomen van bestaande functieprofielen (jobcarving of jobcaring)
  • focus verleggen naar talenten zodat win-winsituaties ontstaan

Tot slot helpen we u om dit alles te consolideren in een duurzame aanpak voor de toekomst.

Sensitivity training

Of u nu de re-integratietrajecten van uw medewerker wenst te begeleiden of een inclusief HR beleid wilt installeren: een breed draagvlak creëren is een must. Tijdens onze workshops leert u als werkgever/HR professional/ … hoe u de nodige sensitivity kunt creëren op managementniveau rond ziekte, verzuim, talenten en re-integratie.

VOOR WIE:

LIV biedt een brede waaier aan opleidingen voor diverse doelpublieken. Of u nu HR-medewerker, leidinggevende , preventieadviseur,… of medewerker bent, er zit altijd iets tussen wat past bij uw noden en vragen.
Wenst u een kortdurende workshop of een intensieve training?
Wilt u een medewerker of een heel team betrekken?
Wenst u in company of in huis?
We bespreken graag met u alle mogelijkheden. Contacteer ons via: info@livaanhetwerk.be

WAAROM KIEZEN ONZE KLANTEN VOOR LIV

Bij LIV kunt u rekenen op een team van gespecialiseerde trainers, met meer dan 30 jaar ervaring.
Wij organiseren unieke, op maat gemaakte trainingen met een duurzame insteek.

ONZE TRAINERS:

Yves: Directeur LIV aan het werk, 35 jaar ervaring

Master klinische psychologie

Yves is  30 jaar directeur van LIV aan het werk, gedelegeerd bestuurder LIV+ , voorzitter van het directiecomité van de  Intercommunale vereniging voor hulp aan personen met een handicap in Limburg (IGL (koepelorganisatie) en stichtte het samenwerkingsverband Sherpa in Limburg. Daarnaast is hij actief als consultant en treedt hij op als HR adviseur bij veranderingstrajecten, talentmanagement en leiderschap. Hij heeft een specifieke kennis van  wetgeving binnen de openbare diensten opgebouwd en levert HR consultancy en trainingen rond diverse thema’s (mentale veerkracht, communicatie, mental wellbeing en autisme, netwerken)..

Hij is TMA certified coach en volgde diverse opleidingen rond HR en leidinggeven. Hij lag aan de basis van de uitbouw van het evidence based iCARE programma en publiceerde in diverse wetenschappelijke tijdschriften.

Kathleen Adjunct directeur LIV aan het werk, 16 jaar ervaring

Bachelor Maatschappelijk werk –  KMO management

Zij is TMA certified coach en volgde diverse opleidingen rond autisme

Kathleen is  actief als accountmanager en trainer bij thema’s als mentale veerkracht, talentmanagement, verzuim/re-integratie. Maar anderzijds kan je bij haar ook terecht voor loopbaanbegeleiding en HR consultancy.
Ze heeft doorheen de jaren grondige HR kennis en project- en procesmanagement skills opgebouwd als jobcoach en leidinggevende en bezit ruime praktijkervaring met re-integratie. Hierdoor kan ze mensen en organisaties kwaliteitsvol ondersteunen bij hun groei en verdere ontwikkeling.

Annick: Master Klinisch en neuropsychologe, 17 jaar ervaring

Zij is gecertificeerd als DCM coach , TMA certified coach  en volgde diverse opleidingen rond burn out en kanker

Annick is een gedreven jobcoach met ruime ervaring in het begeleiden van individuele re-integratievraagstukken. Daarnaast was ze vanaf de start betrokken bij de uitbouw van het evidence based iCARE programma. Vertrekkende vanuit de talenten van de medewerker, streeft ze naar een zo goed mogelijke match met de werkvloer. Ze verleent zowel groepsgerichte als individuele coaching naar werk en geeft workshops rond communicatie en mental well being.

 

Onze experts

laten zich graag uitdagen om u en uw medewerkers direct bruikbare handvaten aan te reiken, voor een productieve werkomgeving, grotere betrokkenheid, work-life balance.

Voor deze activiteit kan u de kmo-portefeuille aanvragen, indien u hiervoor in aanmerking komt.

Ons registratienummer is DV. O 222600

Registreer u nu op www.kmo-portefeuille.be

 

 

 

iCARE

Je terug goed laten voelen op de werkvloer.
Dat is ons doel.
Want wij geloven in een gezonde geest in een gezond lichaam. Hoe we dat doen? Via het iCARE-principe en een persoonlijk plan van aanpak.

We bekijken hoe voeding, beweging, energie en mentale weerbaarheid je verder brengen naar je doelen. Want deze vier pijlers vormen de grondslag van een evenwichtig leven.

Voeding

Een gebalanceerd voedingspatroon is de basis van een gezonde, energieke levensstijl.

Energie

Waar haal jij energie uit? Waar liggen je passies? Ze vormen de drive om vooruit te gaan.

Mentaal

Mentale weerbaarheid maakt dat jij je bewuster bent van je krachten en sterker in je schoenen staat.

Beweging

Bewegen is niet alleen goed voor je lichaam. Je haalt er ook tonnen energie uit en reduceert stress.

Verhalen

© LIV aan het werk 2024 - Privacyverklaring