Menu

Re-integratie

Work is part of life, life is part of work. Ook ziekte of ongeval maken hier deel van uit, het kan ons allemaal overkomen. Het herinschakelingsproces is soms geen evidentie, heel dikwijls dient er een nieuwe klik of rematch gemaakt te worden. LIV aan het werk biedt u met haar dertig jaar expertise gespecialiseerde totaaloplossingen aan.

Re-integratie

Een werknemer opnieuw integreren na langdurig afwezigheid omwille van de gevolgen van een ziekte of ongeval, hoe begint u er aan?

Vinger op de wonde (diagnose)

LIV aan het werk maakt een totaalplaatje van het functioneren van de medewerker na ziekte. Medisch, psychologisch, motivationeel, operationaliteit (inzetbare competenties) en potentialiteit (ontwikkelbare competenties). We maken ook een omgevingsanalyse (casemanagement): familiaal, (para)medisch, ziekteverzekering en het (arbeids)juridisch kader.
Pas nadat er inzicht is in de capaciteiten, competenties en groeipotentieel kan er op een adequate wijze aan creatief jobdesign gedaan worden op maat van de medewerker.

GAP analyse

Dit totaalplaatje leggen we op het initiële functieprofiel. Op die manier wordt het verschil tussen het huidige en het gewenste competentieniveau in beeld gebracht. Het resultaat is een raster waarbij fit, gaps en missing links duidelijk weergegeven worden.
Het eindresultaat is een multidisciplinair advies aan de werkgever en de werknemer dat een inschatting maakt van welk traject het meeste kans maakt op succesvolle re-integratie.

Boosting

Na de diagnose volgt de remedie: het opnieuw doen klikken. Dit focust enerzijds op het ‘werkklaar’ maken van de mensen en anderzijds ook op ‘jobreadiness’. Ons evidence based programma iCARE staat daarbij centraal. First things first the basics: Fysieke en mentale conditie liften naar werkniveau, een must voor wie langer dan een jaar out is geweest. Daarna vindt een competentietraining plaats voor nieuwe aan te leren vaardigheden of upgrades.
Het vraagt ervaring en creativiteit om de vastgestelde hiaten tussen het persoons -en functieprofiel dicht te rijden. We durven daarbij ook naar andere functies kijken en zelfs over de muur van het bedrijf.

Integratie

De werkgever (en werknemer) zal in overleg met de medische actoren (huisarts, medisch adviseur ziekenfonds, arbeidsgeneesheer) beslissen over het definitieve re-integratie traject. LIV slaat doorheen de begeleiding bruggen met alle belangrijke actoren, indien gewenst. LIV heeft ook steeds een B plan ter beschikking mocht één en ander niet lukken.

Coaching op de werkvloer en opvolging

Een re-integratie-traject is steeds een langdurig traject waarbij op regelmatige tijdstippen opvolging en evaluatie nodig is, om voortgang te bewaken. Vandaar dat de jobconsultant steeds in nauw contact blijft met u en uw werkgever. Gedurende 6 maanden biedt LIV ondersteuning en gepaste interventies zodat de re-integratie succesvol blijft lopen.

Consultancy bij kanker:

Onze jobconsultant sensibiliseert en informeert u over hoe u het HR-beleid aanpast in functie van kanker en werk. Op die manier begeleidt LIV u bij het uitbouwen van een zorgzaam personeelsbeleid waarbij u proactief inspeelt op de impact op uw organisatie wanneer medewerkers geconfronteerd worden met kanker.

Wenst u consultancy of meer informatie? Neem dan snel contact. Inclusief HR-beleid

Waarom kiezen onze klanten voor LIV?

Bij LIV kunt u rekenen op een multidisciplinair team van experten met dertig jaar ervaring in re-integratie van werkzoekenden met een gezondheidsproblematiek. Via het iCARE programma stomen we de medewerker op een wetenschappelijke/ kwaliteitsvolle wijze klaar voor de werkvloer.
LIV kan terugvallen op een uitgebreid netwerk van vitale stakeholders (werkgevers, mutualiteit, arbeidsgeneesheer) om de re-integratie te bevorderen.

Download hier de informatiefiche voor de werknemer

Download fiche jobkeeper

Onze experts

streven naar een persoonlijke, intensieve en resultaatgerichte coaching.

iCARE

Je terug goed laten voelen op de werkvloer.
Dat is ons doel.
Want wij geloven in een gezonde geest in een gezond lichaam. Hoe we dat doen? Via het iCARE-principe en een persoonlijk plan van aanpak.

We bekijken hoe voeding, beweging, energie en mentale weerbaarheid je verder brengen naar je doelen. Want deze vier pijlers vormen de grondslag van een evenwichtig leven.

Voeding

Een gebalanceerd voedingspatroon is de basis van een gezonde, energieke levensstijl.

Energie

Waar haal jij energie uit? Waar liggen je passies? Ze vormen de drive om vooruit te gaan.

Mentaal

Mentale weerbaarheid maakt dat jij je bewuster bent van je krachten en sterker in je schoenen staat.

Beweging

Bewegen is niet alleen goed voor je lichaam. Je haalt er ook tonnen energie uit en reduceert stress.

Verhalen

© LIV aan het werk 2024 - Privacyverklaring